Emkezwww4aeqexo Ejg E55w4aerolx Ejg E55woaanvim Ejccdoewkaao9wk Ejahwauw4aiytrp

Croeso
Mae Ysgol yr Hendy yn ysgol gymunedol gartrefol sy’n cynnig cyfle i blant i dderbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg. Mae’r naws groesawgar yn sicrhau nad yw un disgybl yn anweledig a chaiff pob plentyn ei werthfawrogi am ei bersonoliaeth unigryw. "Yn unigol, cyn lleied, gyda'n gilydd, cymaint mwy."

Croeso

Rhian Kenny - Headteacher

Rhian Kenny - Pennaeth
Senior Designated Person for Child Protection

Fy enw yw Rhian Kenny a braint a phleser yw cael bod yn brifathrawes yn Ysgol yr Hendy. Credaf mai addysg hapus a rhagorol yw’r rhodd mwyaf y gallwn roi i’n plant. Mae dysgu ac addysgu yn ganolog i’r hyn a wnawn ac fe sicrhewn y bydd eich plentyn beth bynnag fo'i anghenion, yn cael gofal arbennig gan ein athrawon gweithgar, medrus a chydwybodol. Datblygir sgiliau mewn amryw o ffyrdd ac mae creu cwricwlwm cyffrous a chreadigol yn ffocws bwysig i ni fel athrawon gan ganolbwyntio ar ddwyieithrwydd, y celfyddydau creadigol a chwaraeon.

 

Llythyr Mrs Kenny

School Places

HYFFORDDIANT YMWYBYDDIAETH O GAM-DRIN DOMESTIG

SKM C45819060611141 Page 001

YSGOL YR HENDY ON CYMRU FM

Dosbarth Mr Davies (Blwyddyn 5 a 6 Saesneg)

Dosbarth Mr Batcup (Blwyddyn 5 a 6 Cymraeg)

Peidiwch ag anghofio...

Peidiwch ag anghofio dilyn ein tudalen Trydar trwy glicio ar yr eicon isod.

738Px Twitter Bird Logo 2012Svg

 

Newyddion

CLICIWCH YMA I DDARLLEN EIN HYSBYSIAD PREIFATRWYDD.

Cliciwch yma i weld canlyniadau'r Holiadur Rhieni ar gyfer 2019.

Cliciwch yma i weld canlyniadau'r Holiadur Rhieni ar gyfer 2018.

Transparent Full Blue Logo Estyn 300X128

Cliciwch yma i ddarllen ein Hadroddiad Arolygu Estyn.

Elwa ar lais y disgybl i greu strategaethau gwrth-fwlio effeithiol